ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เยี่ยมชมวารสารพยาบาลสาธารณสุขปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2560ผ่านทางเวปไซต์ของสมาคมฯ ได้แล้ววันนี้ที่http://www.thaiphn.org/หรือ Facebook : @phn.thailand
ทั้งนี้ ทางสมาคมฯจะเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถพิมพ์เนื้อหาบทความวิชาการและวิจัยวารสารได้ทั้งเล่มฟรี ในเร็วๆนี้

สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เตรียมจัดอบรมสมาธิบำบัด SKT ครั้งที่ 5 ในเร็วๆนี้
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าได้ทางเวปไซต์http://www.thaiphn.org/หรือFacebook : @phn.thailand

          การจัดอบรมสมาธิบำบัด SKT ครั้งที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมราว 60 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี มาเป็นวิทยากรในการบรรยายและแนะนำวิธีการฝึกปฏิบัติฉบับประชาชน
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลายท่านกล่าวกับเราว่า“มาทุกครั้งไม่เคยพลาด” หรือ “การบรรยายครั้งนี้เข้าใจง่าย ได้ฝึกปฏิบัติแบบเต็มอิ่ม”หรือ “ปฏิบัติจริง ลดไขมันในเลือดได้จริง” โดยทุกท่านต่างมีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม
หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและของว่างร่วมกัน ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง และต่างต้องการให้ทางสมาคมฯ จัดการอบรมการฝึกปฏิบัติฉบับประชาชนเช่นนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป..
ส่วนหนังสือการอบรมสมาธิบำบัดใกล้จะแล้วเสร็จเต็มทีกรุณาอดใจรอกันอีกนิด โดยสามารถติดตามความคืบหน้าได้ทางเวปไซต์ของสมาคมฯhttp://www.thaiphn.org/หรือที่Facebook :@phn.thailandหากจัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะรีบแจ้งให้ทราบทันทีครับ..
โปรดเยี่ยมชมภาพกิจกรรม และบรรกาศด้านใน..

ขอเชิญสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการ"ศูนย์สุขภาวะในชุมชน" ซึ่งเป็นการบริการดูแลผู้สูงอายุ (รวมถึงผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง) พาไปโรงพยาบาลและรอพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าจะตรวจรักษาแล้วเสร็จ พร้อมพากลับบ้าน
โดยโครงการฯ เป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่าง มูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร, สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ, สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร (สนอ.กทม.)และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ รูปแบบธนาคารสะสมเวลา และรูปแบบค่าตอบแทนรายวันหรือรายเดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ โดยจิตอาสาทุกท่านจะได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
สามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าของโครงการฯได้ที่เวปไซต์สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ หรือสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086 334 1656 หรือ 095 701 3182

สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาและฝึกปฏิบัติ(ฉบับดูแลตนเองของประชาชน) ในหัวข้อ.. “พระพุทธศาสนากับการป้องการใช้สารเสพติดและการกลับมาเสพซ้ำ”วิทยากรโดย ดร.กัญญาภู่ระหงษ์ปริญญาเอกด้านศาสนศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และที่ปรึกษาพิเศษโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสนใจสมัครด่วน!!หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086 334 1656 หรือ 095 701 3182

... 

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

คณะกรรมการสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
เดินทางไปทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้แก่ 
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดเเละคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดลพบุรี
พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน
เงินผ้าป่าของสมาคมฯ ไปสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 61,769 บาท
กองผ้าป่าจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธฺโร) วัดศรีรัตนธรรมาราม และ สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ 
สนับสนุการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลของโรงเรียน จำนวน 12,000 บาท 
สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน อีก 2,000 บาท
รวมทั้งสิ้นเป็น75,769 บาท

คณะกรรมการสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
เดินทางไปทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้แก่
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดเเละคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดลพบุรี
พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน
เงินผ้าป่าของสมาคมฯ ไปสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 61,769 บาท
กองผ้าป่าจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธฺโร) วัดศรีรัตนธรรมาราม และ สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
สนับสนุการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลของโรงเรียน จำนวน 12,000 บาท
สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน อีก 2,000 บาท
รวมทั้งสิ้นเป็น75,769 บาท
 
ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สมาธิบำบัด SKTครั้งที่ 3
ณ อาคารเทพพนม เมืองเมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยจะจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 256
ท่านที่สนใจสามารถติดต่อจองที่นั่งได้ที่
คุณรพีพรรณ ประกอบแก้ว 086-3341656
คุณธนาพร เคียงวันดี 092-2535586
ค่าสมัคร 500 บาท
โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 254-2-04516-0
ชื่อบัญชี "สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย"
และให้ส่งสำเนาโอนเงินมาที่ โทรสาร 02-354-8542
หรือทาง E-mail:Tanaporn18108@gmail.com
ขอเชิญเข้าชมวารสาร "พยาบาลสาธารณสุข"
ฉบับที่ 2 ปี่ที่ 31 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
DOWNLOAD FREE:http://www.thaiphn.org/journal/thai/2560/31_2.html
ขอเชิญเข้าชม วารสารแผยแพร่ จากสมาคมพยาบาลสาธาณสุขไทย
DOWNLOAD FREE:Tanaporn18108@gmail.com
ขอเรียญเชิญ

คณาจารย์และท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่สนใจ ให้เกียรติเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบวิจารณ์บทความวิจัย/วิชาการ ของวารสารพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ

ติดต่อสอบถาม 096-860-1183
หรือ E-mail: Tanaporn18108@gmail.com
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลสาธารณสุข

กำหนดการออกวารสาร
ปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม, กันยายน-ธันวาคม

รายละเอียดค่าพิมพ์เผยแพร่บทความ
การยื่นขอพิมพ์เผยแพร่บทความกรณีปกติ
สำหรับ สมาชิกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย  2,600  บาท 
บุคคลทั่วไป 3,000  บาท

การยื่นขอพิมพ์เผยแพร่บทความกรณีเร่งด่วน
สำหรับ สมาชิกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย 7,500  บาท 
บุคคลทั่วไป 8,500  บาท

โดยจะต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 เดือน

สอบถามข้อมูลได้ที่  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์/โทรสาร 02 354 8542