ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: thaiphn_fc@thaiphn.org
Telephone: 02-354-8543 ต่อ 3403
Mobile: 086-334-1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญ สมาชิก ศิษย์เก่าสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และผู้สนใจ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม สั่งซื้อเสื้อ และเหรียญที่ระลึก ในงาน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล ซูเปอร์มินิ มาราธอน 2017

“ในราคาชุดละ 500 บาท พร้อมการจัดส่ง” 
พิเศษสำหรับผู้ที่มารับด้วยตนเองที่สมาคมฯ
จะได้รับส่วนลดเหลือเพียง 400 บาทเท่านั้น

ติดต่อได้ที่ thaiphnurse@gmail.com หรือ ส่งข้อความ facebook สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย - Phn Thailand

ประมวลภาพกิจกรรม เดินวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล ซุปเปอร์ มินิมาราธอน 2017

ขอบคุณสปอน์เซอร์ งานเดินวิ่งการกุศลฯ บริษัท ภัทรคอนเทนเนอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพานิช พร้อมด้วยบริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันมวย หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ โรงแรม บันยันทรี กรุงเทพ อาจารย์ ดร. ชลชัย อานามนารถ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และและคณะทำงานฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายศูนย์ออกกำลังกาย เทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล