ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: thaiphnurse@gmail.com
Mobile: 096-860-1183

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ข่าวประชาสัมพันธ์

...

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

ภาพกิจกรรม อบรมสมาธิบำบัด SKT ครั้งที่ 2
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ณ อาคารเทพพนมเมืองเมน คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

...
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ 
ออกบูธประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ  
เรื่อง "การพยาบาลไทย ก้าวไกลสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"  
จัดโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค ระหว่างวันที่15-17 พ.ย.2560  


...
โปรดสนับสนุน คณะกรรมการสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
เป็นกรรมการสภาการพยาบาล 
หมายเลข 42 
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ 


...
โปรดสนับสนุน คณะกรรมการสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
เป็นกรรมการสภาการพยาบาล  
หมายเลข 35 
ผศ.ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ 
 
 

...
การประชุมร่วมกันระหว่าง ของคณะกรรมการสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ 
กับที่ปรึกษามูลนิธิ เรื่องการเตรียมจัดตั้งมูลนิธิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร 
โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ เป็นประธานในการประชุม  
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560  
ณ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล

...

งานทำบุญ ครบรอบ 100 วัน รศ.ดร.ประภา ลิ้มประสูตร
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 
ณ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

...

ขอเชิญ ร่วมเยี่ยมชมบูธสามคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
ในงานประชุมวิชาการ โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในวันที่ 15,16,17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค

ขอเชิญ...

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/
เรียนเชิญคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
และท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่า
เพื่อมอบให้โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560
ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน
ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณรพีพรรณ ประกอบแก้ว 086-3341656

ขอเชิญ...

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

ท่านที่สนใจ
เข้าร่วมอบรม การเขียนบทวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
วิทยากรโดย
ศาตราจารย์ เกียรติคุณ พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ และคณะ
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าสมัคร ท่านละ 500 บาท มีอาหารกลางวัน พร้อมของว่าง
ติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาพร เคียงวันดี 092-2535586

วารสารใหม่...

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

วารสารฉบับพิเศษ
ขอเชิญเข้าชมวารสาร "พยาบาลสาธารณสุข"
ฉบับพิเศษ ปี่ที่ 31 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

คลิ๊กเลย..

http://www.thaiphn.org/
ขอแจ้งค่าตีพิมพ์วารสาร
โดยจะเริ่มใช้ในฉบับที่3 พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

ขอเชิญ...

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

เข้าชมวารสารพยาบาลสาธารณสุข
โฉมใหม่ ได้ที่ http://www.thaiphn.org

คลิ๊กเลย..

http://www.thaiphn.org/
หาก มีปัญหาข้อข้องใจ สอบถาม ปรึกษา หรือมีข้อเสนอแนะต่างๆ
สามารถร่วมทำบุญได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 254-2-04516-0 ชื่อบัญชี "สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย" และให้ส่งสำเนาโอนเงินมาที่ โทรสาร 02-354-8542 E-mail:Tanaporn18108@gmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ ธนาพร เคียงวันดี 096-8601183