ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: thaiphnurse@gmail.com
Mobile: 096-860-1183

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดบริการใหม่...

เปิดบริการผ่าน online
1. รับปรึกษาการจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์
2. การแบ่งปัน ทุกข์ สุข (ปรึกษา) โดยคณะกรรมการสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
- ผ่านสายตรง
- ผ่าน online
เข้าปรึกษาได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaiphn.org/
หรือ https://www.facebook.com/phn.thailand/
ขอเชิญร่วมทำบุญรายได้เพื่อสมทบทุนผ้าป่าการกุศล ประจำปี 2560 (วัดศรีรัตนธรรมาราม)
ช่วยเหลือผู้พิการซ้ำซ้อนและกิจสาธารณประโยชน์ของสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ ในเดือนสิงหาคม 2560

โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 254-2-04516-0
ชื่อบัญชี "สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย"
และให้ส่งสำเนาโอนเงินมาที่ โทรสาร 02-354-8542
หรือทาง E-mail:Tanaporn18108@gmail.com
ขอเรียญเชิญ

คณาจารย์และท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่สนใจ ให้เกียรติเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบวิจารณ์บทความวิจัย/วิชาการ ของวารสารพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ

ติดต่อสอบถาม 096-860-1183
หรือ E-mail: Tanaporn18108@gmail.com