ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
ประมวลภาพกิจกรรม เดินวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล ซุปเปอร์ มินิมาราธอน 2017

ประมวลภาพกิจกรรม สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ พ.ศ. 2558

ประมวลภาพกิจกรรม สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ พ.ศ. 2557

ประมวลภาพกิจกรรม สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ พ.ศ. 2556

ประมวลภาพกิจกรรม สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ พ.ศ. 2555